Wedge Cleveland ,Cleveland CBX 48°/09°WEDGE Dynamic Gold 115 No

2.420.000₫

Nhà sản xuất: Cleveland

Loại: Wedge

SKU: 6522100008

Mã SP: 6522100008

𝐖𝐞𝐝𝐠𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 ,𝐂𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐁𝐗 𝟒𝟖°/𝟎𝟗°𝐖𝐄𝐃𝐆𝐄 𝐃𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝟏𝟏𝟓 𝐍𝐨 Độ mở: 48° Shaft: Dynamic Gold Tình trạng: Very Good Hiện có tại: Shop Hà Đông


𝐖𝐞𝐝𝐠𝐞  𝐂𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 ,𝐂𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐁𝐗 𝟒𝟖°/𝟎𝟗°𝐖𝐄𝐃𝐆𝐄 𝐃𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝟏𝟏𝟓 𝐍𝐨

Độ mở: 48°

Shaft: Dynamic Gold

Tình trạng: Very Good

Hiện có tại: Shop Hà Đông

NGUYỄN VĂN HƯNG
NGUYỄN VĂN HƯNG
0979233246
PHÙNG SỸ NGHỊ
PHÙNG SỸ NGHỊ
0904229989
NGUYỄN ĐĂNG CƯƠNG
NGUYỄN ĐĂNG CƯƠNG
0982545088
NGUYỄN THÙY LINH
NGUYỄN THÙY LINH
0981236246
Lên đầu trang