Wedge Cleveland ,Cleveland RTX-3 Satin 50°/10°S200 Dynamic Gold No

1.980.000₫

Nhà sản xuất: Cleveland

Loại: Wedge

SKU: 6502100011

Mã SP: 6502100011

𝐖𝐞𝐝𝐠𝐞 𝐂𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 ,𝐂𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐓𝐗-𝟑 𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧 𝟓𝟎°/𝟏𝟎°𝐒𝟐𝟎𝟎 𝐃𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐍𝐨 Độ mở: 50° Shaft: Dynamic S200 Tình trạng: Very Good Hiện có tại: Shop Hà Đông


𝐖𝐞𝐝𝐠𝐞  𝐂𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 ,𝐂𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐓𝐗-𝟑  𝐒𝐚𝐭𝐢𝐧 𝟓𝟎°/𝟏𝟎°𝐒𝟐𝟎𝟎 𝐃𝐲𝐧𝐚𝐦𝐢𝐜 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐍𝐨

Độ mở: 50°

Shaft: Dynamic S200

Tình trạng: Very Good

Hiện có tại: Shop Hà Đông

NGUYỄN VĂN HƯNG
NGUYỄN VĂN HƯNG
0979233246
PHÙNG SỸ NGHỊ
PHÙNG SỸ NGHỊ
0904229989
NGUYỄN ĐĂNG CƯƠNG
NGUYỄN ĐĂNG CƯƠNG
0982545088
NGUYỄN THÙY LINH
NGUYỄN THÙY LINH
0981236246
Lên đầu trang